Lokalizacja

Lokalizacja

Szkoła znajduje się w małej miejscowości Popowo, które administracyjnie należy do gminy Cewice. Do szkoły uczęszcza większość dzieci z terenu sołectwa, kilkoro dzieci uczęszcza do innych szkół publicznych. Mieszkańcy sołectwa to właściciele gospodarstw rolnych, prywatnych firm, pracownicy lasu, zakładów pracy na terenie Lęborka. Sołectwo Popowo otoczone jest polami uprawnymi, łąkami i lasami.

Przejdź do góry strony