Monitoring w szkole

Od dnia 1 grudnia 2020r. szkoła ma zamontowany monitoring. Monitoringowi podlega hol szkolny, budynek oraz teren przyległy.

Monitoring w szkole

Przejdź do góry strony