Kadra pedagogiczna rok szkolny 2017/2018

DYREKTOR SZKOŁY - EWA POKOJSKA

PRZEDSZKOLE  (grupa 3- 4- latków) - WERONIKA MASZOTA, AGNIESZKA STĘPIEŃ

PRZEDSZKOLE ( grupa 5- 6 -latków) - URSZULA POLSKA

KLASA I - JUSTYNA SMOLIS

KLASA II - EWA SZYMANOWSKA - WENEK

KLASA  III - JUSTYNA SMOLIS

JĘZYK POLSKI - NATALIA WAŚKO

JĘZYK ANGIELSKI - PATRYCJA FORMELLA                        

HISTORIA - NATALIA WAŚKO

PRZYRODA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

MATEMATYKA -   JOLANTA CIEROCKA, MARTA LEJK    

FIZYKA - JOLANTA CIEROCKA

GEOGRAFIA - ANNA GRABOWSKA

CHEMIA - JOANNA KOSTRZEWA

BIOLOGIA -  JOANNA KOSTRZEWA                  

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA -   MARTA LEJK

JĘZYK KASZUBSKI - JOLANTA CIEROCKA

PLASTYKA, TECHNIKA - PRZEMYSŁAW KOWALCZUK

MUZYKA - EWA STUDZIŃSKA

RELIGIA - ks. RAFAŁ KUNOWSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - PRZEMYSŁAW KOWALCZUK

RYTMIKA - MACIEJ KORZISTKA

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr  Justyna Smolis

Przejdź do góry strony