Kadra pedagogiczna rok szkolny 2018/2019

DYREKTOR SZKOŁY - EWA POKOJSKA

PRZEDSZKOLE  (grupa 3- 4- latków) - WERONIKA MASZOTA, AGNIESZKA STĘPIEŃ

PRZEDSZKOLE ( grupa 5- 6 -latków) - URSZULA POLSKA

KLASA I - EWA SZYMANOWSKA - WENEK

KLASA II - JUSTYNA SMOLIS

KLASA  III - EWA SZYMANOWSKA - WENEK

JĘZYK POLSKI - NATALIA WAŚKO/ DANUTA LESZCZYŃSKA

JĘZYK ANGIELSKI - PATRYCJA FORMELLA/ EWA MAKOWSKA- KARGUL                      

HISTORIA - NATALIA WAŚKO/ DANUTA LESZCZYŃSKA

PRZYRODA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

MATEMATYKA - MARTA LEJK    

FIZYKA - WIOLETTA GRABOWSKA

GEOGRAFIA - ANNA GRABOWSKA

CHEMIA - JOANNA KOSTRZEWA

BIOLOGIA -  JOANNA KOSTRZEWA                  

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA -   MARTA LEJK

JĘZYK KASZUBSKI - JACEK MADEJ

PLASTYKA, TECHNIKA - PRZEMYSŁAW KOWALCZUK

MUZYKA - KATARZYNA KUNKEL

RELIGIA - ks. RAFAŁ KUNOWSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - PRZEMYSŁAW KOWALCZUK

RYTMIKA - MACIEJ KORZISTKA

WOS- ZENON PAWELCZYK

EDB - ZENON PAWELCZYK

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr  Justyna Smolis

Przejdź do góry strony