Kadra pedagogiczna rok szkolny 2019/2020

P.O DYREKTORA SZKOŁY - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

PRZEDSZKOLE  (grupa 3- 4- latków) - KAMILA DOMSKA, NATALIA STĘPIEŃ

PRZEDSZKOLE ( grupa 5- 6 -latków) - BARBARA KELLER

KLASA I - EWA SZYMANOWSKA - WENEK

KLASA II - JUSTYNA SMOLIS

KLASA  III - JUSTYNA SMOLIS

JĘZYK POLSKI - NATALIA WAŚKO

JĘZYK ANGIELSKI - PATRYCJA FORMELLA                     

HISTORIA - NATALIA WAŚKO

PRZYRODA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

MATEMATYKA - ANNA MIELEWCZYK 

FIZYKA - EWA BIGUS

GEOGRAFIA - ANNA GRABOWSKA

CHEMIA - JOANNA KOSTRZEWA

BIOLOGIA -  JOANNA KOSTRZEWA                  

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA -   ANNA MIELEWCZYK

JĘZYK KASZUBSKI - JACEK MADEJ

PLASTYKA, TECHNIKA - PRZEMYSŁAW KOWALCZUK

MUZYKA - KATARZYNA KUNKEL

RELIGIA - ks. RAFAŁ KUNOWSKI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - PRZEMYSŁAW KOWALCZUK

WOS- ZENON PAWELCZYK

EDB - ZENON PAWELCZYK

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr  Justyna Smolis

Przejdź do góry strony