zadania dla klasy 7

Lekcja 1: Redukcja wyrazów podobnych
https://www.youtube.com/watch?v=GG1qFWqGTW0&list=RDCMUCNM9N14aIVx0t-eI8jyJSHw&index=1

Zadania do rozwiązania: zadanie 1 poziom D str. 198 oraz zadanie 4 str. 199

Lekcja 2: Dodawanie sum algebraicznych. 
https://www.youtube.com/watch?v=zQDY3REWT9U&list=RDCMUCNM9N14aIVx0t-eI8jyJSHw&index=2

Zadania do rozwiązania: zadanie 1 poziom E str. 198 oraz "Czy już umiem" str. 200

Przejdź do góry strony