Szkolny konkurs "Lektura w pudełku"

Utworzono: 15-04-2021

SZKOLNY KONKURS LEKTURA W PUDEŁKU

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej korespondującej z treścią wybranej przez siebie lektury szkolnej i umieszczenie jej wewnątrz pudełka.

WSKAZÓWKI:

  1. Do pudełka (po ptasim mleczku lub po butach) włóż wszystko, co kojarzy Ci się z lekturą np. rysunki, figurki z plasteliny, nakrętek, papieru itd. Zgromadź minimum 3 elementy.
  2. Na wieczku napisz krótkie streszczenie lektury. (Napisz, o czym opowiada książka).
  3. Pudełka mogą być ozdobione również z zewnątrz. Elementy dekoracji nie powinny jednak wykraczać poza obręb pudełka.

OCENA PRAC:

I.      Kryteria oceny pracy plastycznej:

a)     zgodność z tematem – wyraźne nawiązanie do lektury,

b)     estetyka wykonania,

c)     kreatywność i oryginalność,

II.      Kryteria oceny pracy literackiej:

a)     zgodność z tematem – wyraźne nawiązanie do lektury,

b)     odpowiednia długość pracy (nie mniej niż 8 zdań),

c)     poprawność językowa,

d)     estetyka wykonania pracy,

e)     kreatywność i oryginalność,

III.      Suma ocen pracy plastycznej i literackiej będzie stanowić ostateczną ocenę pracy konkursowej.

 

Pracę należy dostarczyć do szkoły do 28.04.2021 r.

Szkolny konkurs "Lektura