Dni wolne od nauki

Utworzono: 21-04-2020

Uwaga rodzice!

29 i 30 kwietnia  2020r.(środa, czwartek) sa dniami wolnymi od nauki

Są to dni, które na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) dyrektor szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, w danym roku szkolnym,  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni;

1 maja jest dniem ustawowo wolnym od zajęć edukacyjno - wychowawczych

Dni wolne od nauki