INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO Niepublicznego Przedszkola

Utworzono: 30-03-2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO Niepublicznego Przedszkola 

W POPOWIE z dnia 30.03.2021r.

 

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, w myśl którego placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy spełniają ww. warunki proszeni są o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz kontakt telefoniczny z dyrektorem placówki. tel.793-579-

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI