Komunikat dyrektora w sprawie zdalnego nauczania

Utworzono: 24-10-2020

Komunikat Dyrektora do Rodziców i Uczniów

W związku z decyzją o wprowadzeniu od 26 października 2020 r. nauczania w trybie zdalnym, informuję co następuje:

  1. Zajęcia szkolne dla klas 4 - 8 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Popowie od 26 października br. do odwołania odbywać się będą na platformie Google Classroom, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
  2. Proszę wszystkich uczniów o założenie konta na platformie Google Classroom. Kody do zajęć zdalnych zostaną przesłane uczniom przez wychowawców.
  3. Obecność uczniów na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa i odnotowywana w dzienniku.
  4. Praca zdalna ucznia podlegać będzie ocenie poprzez m.in.: pracę domową, aktywność, test, sprawdzian.
  5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas będą informować na bieżąco o nieobecnościach uczniów.
  6. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach dokonuje wychowawca klasy po informacji od rodzica/ opiekuna.

W przypadku braku możliwości dostępu do komputera w domu podczas zajęć zdalnych, istnieje możliwość wypożyczenia tabletu  ze szkoły. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z dyrekcją pod nr telefonu: 598611294

Przedszkole oraz klasy 0-3 przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji.

Komunikat dyrektora w sprawie