Ważne informacje

Utworzono: 02-12-2020

WAŻNE INFORMACJE

dla Rodziców i uczniów

Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola w Popowie

Punkt 1

Zgodnie z nowymi wytycznymi i nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r., Poz. 2091 obowiązującymi do dnia 27.12.2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz o zakazie organizowania zgromadzeń w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. –Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z2019r. poz.631), ograniczeń w stosunku co do liczby osób mogących przebywać na zgromadzeniu gdzie maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5

informuję, iż:

- w tym roku szkolnym zostaje odwołana wigilia szkolna, wcześniej ustalona na dzień 22.12.2020r.

- w tym roku szkolnym zostają odwołane Jasełka szkolne, wcześniej ustalone na dzień 22.12.2020.r

Punkt 2

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. z dnia 7 listopada 2020r.Poz. 2111

informuje, iż

- ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r., czyli zaraz po przerwie świątecznej.

Ponadto informuję iż:

- na okres ferii zimowych Niepubliczne Przedszkole oraz Niepubliczna Szkoła Podstawa w Popowie zostaje zamknięta (nie są realizowane zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze),

- z uwagi na zmianę terminu frei zimowych, ustalone wcześniej dni dyrektorskie (czyli dodatkowe dni wolne od zajęć opiekuńczo- dydaktycznych- wychowawczych) dni 04.01.2021 i 05.01.2021r zostają przeniesione na dni 21.12.2020-22.12.2020r. Dotyczy NSP i NP Popowo,

- ustawowa przerwa świąteczna od dnia 23.12.2020 do dnia 31.12.2020r. Dotyczy NSP i NP Popowo,

- 1 stycznia natomiast (w 2021 roku będzie to piątek) przypada kolejny dzień ustawowo wolny, czyli Nowy Rok. Dotyczy NSP i NP Popowo.


 

Harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktycznych – opiekuńczych - wychowawczych

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie i Niepublicznego Przedszkola

w Popowie


 

- 21-22 grudnia- dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć opiekuńczo- dydaktycznych- wychowawczych),

- 23.12.2020 do dnia 31.12.2020r. przerwa świąteczna,

- 01.01.2021r. Dzień ustawowo wolny, Nowy rok.

- 04.01-17.01.2021r.- ferie zimowe

Ważne informacje