Zawieszenie zajęć w klasie II

Utworzono: 03-03-2021

Po uzyskaniu zgody od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku  dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klasy II NSP,  od dnia 01.03.2021 r do dnia 07.03.2021 r.

Zawieszenie zajęć w klasie II