Zdalne nauczanie

Utworzono: 14-12-2021

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji nauczania zdalnego w dniach od 20.12.2021r do 09.01.2022r dla wszystkich placówek oświatowych, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  informuję, iż w naszej placówce edukacyjnej w w/w okresie będzie się odbywać nauczanie zdalne z wyjątkiem przerwy świątecznej w okresie od 23.12.2021r do 02.01.2022r, oraz 06 i 07.01.2022r.

Lekcje zdalne odbywać się będą według aktualnego planu zajęć. Jeżeli nie dysponują Państwo narzędziami do pracy zdalnej dla swoich dzieci Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny może Państwu udostępnić na ten okres tablety multimedialne.