PODZIĘKOWANIE DLA NADLEŚNICTWA ORAZ STACJI ARKADA

Utworzono: 22-11-2019

Bardzo serdzecznie dziękujemy Nadleśnictwu Cewice, Nadleśnictwu Lębork oraz stacji paliw ARKADA w Lęborku za bezinteresowną pomoc i wsparcie finansowe naszej szkoły

PODZIĘKOWANIE DLA NADLEŚNICTWA