13 Kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Utworzono: 13-04-2021

Była to zbrodnia popełniona przez NKWD przez strzał w tył głowy z broni krótkiej, co najmniej 21 768 obywateli Polski na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów). Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji PaństwowejKorpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych
w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR.

13 Kwietnia – Dzień Pamięci