Konstytucja 3 Maja

Utworzono: 03-05-2022

Konstytucja 3 Maja to „najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród”.

3 maja 1791 roku dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny i jej granic Sejm Czteroletni uchwalił w Warszawie historyczną Ustawę Rządową zwaną Konstytucją 3 Maja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie pisana, nowoczesna konstytucja, miała na celu reformę ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niosła gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

29 kwietnia 2022 roku uczniowie klas IV-VIII upamiętnili w naszej szkole to ważne wydarzenie, przygotowując uroczystą akademię.  

 

Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 Maja