Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Utworzono: 14-01-2021

Nasza szkoła uczestniczyła w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości czytelniczych.
Kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła 3100 zł (2480 000 zł to środki pochodzące z dotacji, a 620 zł wkład własny organu prowadzącego szkołę).
Z pieniędzy zakupiono 152 książki.

Narodowy Program Rozwoju