Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Utworzono: 20-03-2021

Światowy Dzień Zespołu Downa    

 

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, który ustanowiony został w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

Zespół Downa – inaczej zwana trisomia 21. – to nie choroba, ale zespół wrodzonych wad genetycznych. Pojawia się 
w wyniku mutacji w kodzie genetycznym.

21.03 – data ta nie jest przypadkowa. Osoby z Zespołem Downa charakteryzuje bowiem istnienie dodatkowego – 3. chromosomu bądź jego fragmentu w 21. parze  chromosomów. Dobrze wiemy, że każdy z nas jest indywidualnością, ma własne pragnienia, zainteresowania, upodobania. Nie ma osób identycznych – różnorodność jest rzeczą naturalną i bez względu na wiek, płeć, czy różnicę w zapisie DNA, każdy z nas ma prawo do realizowania swoich planów i marzeń.  Dlatego też tego dnia zakładamy dodatkową skarpetkę,  niepasującą do kompletu, która jest wyrazem tolerancji i jednocześnie symbolizuje solidaryzowanie się z osobami
z Zespołem Downa, które mimo różnic genotypowych są radosnymi i pełnymi życia osobami. Tym sposobem pokazujemy, że różni nas tak niewiele – jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa niepasująca skarpetka. 

Światowy Dzień Osób z Zespołem
Światowy Dzień Osób z Zespołem