Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

Katarzyna Wiśniewska

Edyta Paczesna

Natalia Papała