Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Spotkania z rodzicami (zebrania)

Dzień otwartej szkoły: 10 luty 2022

Zebrania z rodzicami- godziny zebrań ustalone będą w późniejszym terminie

 13 września 2021r., godz.17.00

Zebranie ogólne z rodzicami, wybory do Rady Rodziców, spotkania z wychowawcami

18 listopada 2021r. godz. 16.30

Klasowe zebrania z rodzicami, dostępni wszyscy nauczyciele

10 stycznia 2022r. godz.16.30

Klasowe zebranie z rodzicami, dostępni wszyscy nauczyciele

10 luty 2022r. godz. 16.30

Ogólne zebranie z rodzicami – podsumowanie I semestru i spotkania klasowe

24 marca 2022r. godz. 16.30

 Klasowe  spotkania  z rodzicami

12 maja 2022r. godz. 16.30

 spotkania indywidualne z rodzicami

22 czerwca 2022r. Godz. 16.30

Ogólne zebranie z rodzicami- podsumowanie całego roku szkolnego