Kadra pedagogiczna

DYREKTOR - Kamila Soroko

GRUPA 3-4 LATKI - Maria Grzenkowicz, Paulina Mielewczyk                              

GRUPA 5-6 LATKI - Kamila Soroko, Magdalena Peplińska