Status prawny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie

Organ prowadzący- Stowarzyszenie "Rozwój Sołectwa Popowo" 

 Popowo 2, 84-312 Cewice

Prezes- Ewa Klankowska

Wiceprezes- Tomasz Czajka