Prezydium Rady Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Rada Rodziców działająca przy  Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym

1. Pani Alicja Stolarczyk - Przewodnicząca RR

2. Pani Agnieszka Szkwarkowska - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Joanna Pranczk - Skarbnik