Prezydium rady Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rada Rodziców działająca przy  Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym

1. Pani Natalia Wrońska - Przewodnicząca RR

2. Pani Anita Trepczyk - Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Monika Pujanek - Skarbnik