Prezydium rady Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rada Rodziców działająca przy  Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym

1. Pani Monika Pujanek- Przewodnicząca RR

2. Pani Lucyna Czajka -Zastępca Przewodniczącego

3. Pani Justyna  Pranczk- skarbnik

5. Pani Natalia Wrońska