Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Termin

Wydarzenie

 

 

01 września 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

23 -31 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

12-25 Lutego 2022

Ferie zimowe

 

 

 

 

Marzec/kwiecień 2020

Rekolekcje wielkopostne

 

 

9-14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

 

24, 25, 26

Egzamin ósmoklasisty

maja

 

 

 

24 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-

 

wychowawczych

 

 

25 czerwca – 31 sierpnia 2022

Ferie letnie