kółka zainteresowań

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole działają następujące kółka zainteresowań:

KLASY I-III

- kółko taneczno- muzyczne

- kółko plastyczne

- kółko filmowe

KLASY IV-VIII

- kółko j. angielskiego

- kółko czytelniczo- redakcyjne