Kadra pedagogiczna rok szkolny 2021/2022

 DYREKTOR SZKOŁY - DANIEL DĄBROWSKI

PRZEDSZKOLE  (grupa 3- 4- latków) - KAMILA DOMSKA, WERONIKA MASZOTA

PRZEDSZKOLE ( grupa 5- 6 -latków) - BARBARA KELLER

KLASA I - URSZULA POLSKA-TRASKOWSKA

KLASA II - JUSTYNA SMOLIS

KLASA  III EWA SZYMANOWSKA - WENEK

JĘZYK POLSKI - NATALIA WAŚKO

JĘZYK ANGIELSKI - KONRAD JENDRZEJCZAK                     

HISTORIA - NATALIA WAŚKO

PRZYRODA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

MATEMATYKA - ANNA MIELEWCZYK 

FIZYKA - EWA BIGUS

GEOGRAFIA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK 

CHEMIA - JOANNA KOSTRZEWA

BIOLOGIA -  JOANNA KOSTRZEWA                  

EDUKACJA INFORMATYCZNA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK 

INFORMATYKA -   ANNA MIELEWCZYK

JĘZYK KASZUBSKI - JACEK MADEJ ,KONRAD JENDRZEJCZAK

PLASTYKA, TECHNIKA - DANIEL DĄBROWSKI

MUZYKA - KATARZYNA KUNKEL

RELIGIA - ks. SZYMON

WYCHOWANIE FIZYCZNE - ADAM MIELEWCZYK

WOS- ZENON PAWELCZYK

EDB - ZENON PAWELCZYK

 

PEDAGOG SZKOLNY

Justyna Smolis

LOGOPEDA

Urszula Polska- Traskowska