Kadra pedagogiczna rok szkolny 2022/2023

 DYREKTOR SZKOŁY - EWA SZYMANOWSKA- WENEK

PRZEDSZKOLE  (grupa 3- 4- latków) - PAULINA MIELEWCZYK, MARIA GRZENKOWICZ

PRZEDSZKOLE ( grupa 5- 6 -latków) - EDYTA CZAJA

KLASA I - AGATA CZAJKOWSKA

KLASA II - BARBARA KELLER

KLASA  III - JUSTYNA SMOLIS

JĘZYK POLSKI - NATALIA WAŚKO

JĘZYK ANGIELSKI - PATRYCJA FORMELLA 

JĘZYK NIEMIECKI  - MARIA GRZENKOWICZ      

HISTORIA - NATALIA WAŚKO

PRZYRODA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

MATEMATYKA - PAULINA SZYMIKOWSKA, EWA BIGUS

FIZYKA - EWA BIGUS

GEOGRAFIA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK 

CHEMIA - HENRYKA BOGDZIEWICZ

BIOLOGIA -  EWA SZYMANOWSKA-WENEK                  

INFORMATYKA -   PAULINA SZYMIKOWSKA

JĘZYK KASZUBSKI - JACEK MADEJ 

PLASTYKA, TECHNIKA - EWA SZYMANOWSKA-WENEK

MUZYKA - AGATA CZAJKOWSKA

RELIGIA - ks. SZYMON

WYCHOWANIE FIZYCZNE - ADAM MIELEWCZYK

WOS- ZENON PAWELCZYK

EDB - ZENON PAWELCZYK

 

PEDAGOG SZKOLNY

Justyna Smolis

LOGOPEDA

Katarzyna Stolc