Zespół Remusowe Skrzaty

Dziecięcy zespół "Remusowe Skrzaty" powstał w 2000 roku. Założycielem jest pani Renata Hopa. Zespół liczy 16 członków, uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie.  

W 2002 r. dorobek zespołu przedstawiła Regionalna Telewizja w  Programie  "Rodnô zemia".

W 2003 roku podczas wyjazdu do Niemiec zespół koncertował w mieście Stein,  a  przede wszystkim brał udział w międzynarodowym przeglądzie muzyki i folkloru, emitowanym przez niemiecką TV.

W  latach 2003- 2006 zespół wielokrotnie koncertował  z zespołem regionalnym "Lewino".

W czasie swej działalności zespół :

- prezentuje tańce, pieśni i zabawy kaszubskie,

- recytuje prozę i poezję  w języku kaszubskim,

- uczestniczy w  Zjazdach Kaszubów,

- uatrakcyjnia uroczystości szkolne, lokalne

- przybliża kaszubskie zwyczaje i obrzędy ludowe,

- występował dwukrotnie   podczas obchodów Swięta Miasta Lęborka

 

W maju 2013r.  Stowarzyszenie „Rozwój Sołectwa Popowo” zakupiło  dla szkolnego zespołu  nowe stroje regionalne, dzięki którym zespół może koncertować  niezwykle okazale. 

 

Na początku  wakacji (1-2 lipca) zespół odpoczywał na  dwudniowym biwaku rekreacyjnym w gospodarstwie agroturystycznym w Kamienicy Królewskiej, gdzie były zabawy  integracyjne ze Srelą,  wycieczki  po okolicy,  pokazy sztuki ludowej oraz zajęcia warsztatowe z gipsem.

 OSTATNIE SUKCESY ZESPOŁU:

- III miejsce w kategorii TANIEC na IX Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „BURCZYBAS 2013” w Wierzchucinie - 2 czerwca 2013r.

- II miejsce w kategorii zespoły folklorystyczne dzieci na Przeglądu Zespołów Folklorystycznych  podczas VIII Elbląskiego Swięta Chleba w Elblągu - 31 sierpnia 2013r.

Ponad to zespół występował  podczas Jarmarku Św. Jakuba w Lęborku, w bloku finałowym „MUZYKA  REGIONÓW’ 21 lipca 2013r.

 12 wrzesnia 2013r. próbę zespołu  nagrywała niemiecka telewizja NDR fernsehen nagrywająca program o Kaszubach, wyemitowany w Niemczech w dniu 13 października 2013 r.