Konkurs LAPBOOK MATEMATYCZNY

Utworzono: 16-12-2020

 KONKURS „LAPBOOK MATEMATYCZNY”  

dla uczniów klas I– VIII 

 

 1. 1. Konkurs dla uczniów klas 1-8 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie. 

 1. 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 1-3 oraz 4-8. 

 1. 3. Format A4 lub A3. 

 1. 4. Pracą związana z dowolnie wybranymi zagadnieniami, ciekawostkami, postaciami itp. z zakresu matematyki. 

 1. 5. Praca konkursowa musi być pracą plastyczną zainspirowaną matematyką, wykonaną w formie lapbooka, czyli „książki na kolana”. 

 1. 6. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę konkursową. 

 1. 7. Prace należy oddać nauczycielowi matematyki do 29.01.2021r. (w razie kontynuacji pracy zdalnej klasy 1-3 oddają wychowawcy, klasy 4-8 przesyłają  zdjęcie na Messenger lub Classroom do nauczyciela matematyki). 

 1. 8. Praca musi być zgodna z tematem. 

 1. 9. Technika dowolna. 

 1. 10. Ocenie podlegać będą: poprawność matematyczna i językowa, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetyka wykonania, walory plastyczne i samodzielność wykonania. 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY  

 1. 1. Jury złożone z nauczycieli oceni otrzymane prace konkursowe i wyłoni laureatów konkursu.  

 1. 2. Kryteria oceny prac:  
  1) zgodność z tematyką konkursu,  
  2) walory artystyczne,  
  3) oryginalność i pomysłowość.  

 1. 3. Wszyscy laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody i dyplomy.  

 1. 4. Dodatkowo wszystkie prace zostaną nagrodzone oceną celującą lub bardzo dobrą z matematyki. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie. 
Anna Mielewczyk 

Co to jest lapbook? 

Lapbook jest wykonaną własnoręcznie teczką tematyczną, w której umieszcza się wiadomości na wybrany temat. W przypadku naszego konkursu temat musi być związany z matematyką. 

Jest zbudowany z grubszej teczki, w środku której przykleja się książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje, notatki, pozwalające na uporządkowanie informacji według własnego pomysłu i inwencji. 

Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”. Możecie ją wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uznacie za ważne, ciekawe i warte pokazania. W tworzeniu lapbooków nie ma ściśle określonych zasad. Najważniejsza jest tu wasza fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia. Lapbook jest książką, więc musi mieć swój tytuł i treść. 

Więcej informacji znajdziesz tu: https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/ 
Instruktaż youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uNhOGo8r4II 

Konkurs LAPBOOK MATEMATYCZNY