BohaterOn - wysyłamy kartki do Powstańców

Utworzono: 04-11-2019

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiamy każdemu zainteresowanemu uczniowi  wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego.

BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do
BohaterOn - wysyłamy kartki do